Banner
首页 > 新闻动态 > 内容
可调式鼻腔冲洗器的作用
- 2021-12-01-

       可调式鼻腔冲刷器是一款用于鼻腔粘膜冲刷辅佐治疗鼻炎的产品。通过影响鼻黏膜发挥部分或全身性治疗作用,然后抵达防病治病的一种外治办法。


       可调试鼻用喷头,360度旋转,更易于使喷雾扩散到鼻腔内每个部位;


       可调式鼻腔冲刷器由喷雾瓶体、喷雾头、喷雾头保护帽、防尘盖及仿生理性海水组成。用于鼻腔冲刷,使鼻腔保持清洁、湿润,可用于急性、缓慢、过敏性鼻炎的辅佐治疗。


       按压本产品喷雾头,将喷雾瓶内容物喷入患者鼻腔,物理冲刷、湿润鼻腔内部,可用于急性、缓慢、过敏性鼻炎的辅佐治疗。可调式鼻腔冲刷器首要作用机制包括:前进黏膜纤毛功用、降低黏膜水肿、削减炎性因子、物理的或机械的根除作用。


适用人群:


      长期触摸粉尘较严重人群鼻腔的清洗和润化;

      急、缓慢鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎症状等人群的辅佐治疗;


      鼻干、鼻痒、鼻塞症状等人群的辅佐治疗;


      鼻息肉、鼻肥胖症状等人群的辅佐治疗。